زیست‌شناسی

جانداران تراریخته

یک دقیقه با علم | گیاهان تراریخته تنها زیرمجموعه‌ای از GMOها هستند. بسیاری از جانوران برای اهدافی غیر از کشاورزی

زیست‌شناسی

ژنوم و خزانه ژنی

یک دقیقه با علم | ژنوم تمامی ماده ژنتیکی است که در بدن موجود زنده وجود دارد. از زمان آغاز