زیست‌شناسی

جفت باز

یک دقیقه با علم | مارپیچ دوگانه DNA از میلیون‌ها جفت باز تشکیل می‌شود. هر جفت از اتصال دو نوکلئیک

زیست‌شناسی

روزالید فرانکلین

یک دقیقه با علم | روزالید فرانکلین پیش از آن‌که کمیته جایزه نوبل کریک، واتسون و ویلکینز، همکار قدیمی فرانکلین،

زیست‌شناسی

تصویر ۵۱

یک دقیقه با علم | از فرانکلین هرگز برای در میان گذاشتن یافته‌هایش با کریک و واتسون اجازه گرفته نشده

زیست‌شناسی

کریک و واتسون

یک دقیقه با علم | فرانسیس کریک و جیمز واتسون جایزه نوبل پزشکی سال ۱۹۶۲ را به خاطر کشف ساختار

روان‌شناسی

بیداری و خواب

یک دقیقه با علم | ما حدود یک سوم روز را در خواب میگذرانیم ، اغلب با الگوی هشت ساعت

روان‌شناسی

در مغز هشیار چه رخ می‌دهد؟

یک دقیقه با علم | اختراع ابزارهای غیر تهاجمی برای بررسی فعالیت مغز ، مثل نوار مغزی(EEG) و ام‌آر‌آی (Magnetic