شیمی

پیوندهای شیمیایی

یک دقیقه با علم | پیوندهای شیمیایی با متصل کردن عنصرها به یکدیگر ترکیب‌­های شیمیایی را شکل می‌­دهند. یک پیوند