زیست‌شناسی

پژوهش روی دوقلوها

یک دقیقه با علم | پرقدرت‌ترین روش در مطالعه شالوده ژنتیکی هوش و شخصیت، پژوهش روی دوقلوها است. دوقلوهای همسان