فیزیک

عناصر شیمیایی

یک دقیقه با علم | عناصر شیمیایی ساده‌­ترین مواد طبیعت هستند که تعداد پروتون‌­های (عدد اتمی) معینی در هسته اتم­‌های

فیزیک

همجوشی و شکافت هسته‌ای

یک دقیقه با علم | شکافت هسته­‌ای زمانی اتفاق می‌­افتد که یک هسته اتمی سنگین با آزادکردن انرژی به دو

فیزیک

پرتوزایی

یک دقیقه با علم | پرتوزایی (رادیواکتیویته) فرآیند واپاشی خود به خودی یک هسته اتم ناپایدار و تبدیل شدن آن

فیزیک

هسته اتم

یک دقیقه با علم | هسته اتم یک خوشه چگال از پروتون‌­ها و نوترون­‌ها است که در مرکز اتم قرار

فیزیک

ساختار اتمی

یک دقیقه با علم | اتم، مجموعه‌­ای است از یک هسته سنگین کوچک شامل پروتون‌­های باردار مثبت و نوترون­‌های بدون

فیزیک

نیروی قوی و ضعیف

یک دقیقه با علم | در فیزیک ذرات، نیروی قوی (یا پیوند قوی یا نیروی هسته­‌ای قوی) یک نیروی بنیادی

فیزیک

ذرات مدل استاندارد

یک دقیقه با علم | مدل استاندارد، بنیادی‌­ترین ذرات طبیعت را توصیف می­کند. کوچک‌­ترین سازندگان ماده، دو خانواده را تشکیل

فیزیک

بار الکتریکی

یک دقیقه با علم | بار الکتریکی، ویژگی ذراتی است که از الکترون نشأت می­‌گیرد. این ویژگی سبب می‌­شود که