زیست‌شناسی

جفت باز

یک دقیقه با علم | مارپیچ دوگانه DNA از میلیون‌ها جفت باز تشکیل می‌شود. هر جفت از اتصال دو نوکلئیک

زیست‌شناسی

روزالید فرانکلین

یک دقیقه با علم | روزالید فرانکلین پیش از آن‌که کمیته جایزه نوبل کریک، واتسون و ویلکینز، همکار قدیمی فرانکلین،

زیست‌شناسی

تصویر ۵۱

یک دقیقه با علم | از فرانکلین هرگز برای در میان گذاشتن یافته‌هایش با کریک و واتسون اجازه گرفته نشده

زیست‌شناسی

کریک و واتسون

یک دقیقه با علم | فرانسیس کریک و جیمز واتسون جایزه نوبل پزشکی سال ۱۹۶۲ را به خاطر کشف ساختار

روان‌شناسی

لوح نانوشته

یک دقیقه با علم | هم‌زمان با دفاع واتسن از روانشناسی رفتارگرا، بسیاری از معاصران او از نظریه نژاد برتر

روان‌شناسی

آزمایش آلبرت کوچولو

یک دقیقه با علم | یکی از آزمایش‌های معروف واتسن در ۱۹۲۰ روی کودکی نه ماهه به نام «آلبرت بی»