زیست‌شناسی

پژوهش روی دوقلوها

یک دقیقه با علم | پرقدرت‌ترین روش در مطالعه شالوده ژنتیکی هوش و شخصیت، پژوهش روی دوقلوها است. دوقلوهای همسان

زیست‌شناسی

هوش و ضریب هوشی

یک دقیقه با علم | تصور از مدت‌ها پیش بر این بوده که هوش صفتی ارثی است. یکی از نخستین

روان‌شناسی

عادی و غیرعادی

یک دقیقه با علم | مشکل همیشگی روان‌شناسان در بررسی تفاوت‌های فردی این است: اگر هرکدام از ما انسانی منحصربه

روان‌شناسی

شخصیت

یک دقیقه با علم | از دید ما شاید شخصیت، بیشتر از هوش، عصاره آن چیزی باشد که هریک از

روان‌شناسی

تقویت تعصب فرهنگی و نژادی

یک دقیقه با علم | تحقیقاتی که درباره هوش انجام گرفته است، شاید بیشتر از دیگر زمینه‌های روان‌شناسی متهم به

روان‌شناسی

هوش

یک دقیقه با علم | هوش چیزی است که همه ما فکر می کنیم می توانیم آن را تشخیص دهیم

روان‌شناسی

ناحیه‌های مغز

یک دقیقه با علم | در مغز«پیام»های الکرترومکانیکی رسیده ازاندام‌های حسی به صورت حواس مختلف تجربه می‌شوند. هر کدام از