روان‌شناسی

«اجتماعی» از سلول های مغز

یک دقیقه با علم | مفهوم «ذخیره» اطلاعات این ایده را ایجاد کرد که در مغز ما جایگاهی برای ذخیره

روان‌شناسی

فرآیند‌های حسی

یک دقیقه با علم | ما به کمک اندام حسی‌مان اطلاعات را از دنیای خارج دریافت میکنیم، به ویژه از

روان‌شناسی

مسیر‌های عصبی

یک دقیقه با علم | سلول‌های عصبی ، یا نورون‌ها، بلوک‌های ساختمان دستگاه عصبی هستند. این سلول‌ها اطلاعات را به

روان‌شناسی

هیپنوتیزم

یک دقیقه با علم | پزشک آلمانی فرانتس مسمر در اواخر سده هجدم برای استفاده از آهن‌ربا در روان درمان

روان‌شناسی

عصب شناسی

یک دقیقه با علم | در میانه صده نوزدهم، علم پزشکی به اختلالات دستگاه عصبی مرکزی توجه نشان داد. عصب‌شناسان

زیست‌شناسی

دستگاه عصبی

یک دقیقه با علم | دستگاه عصبی، بزرگراه اطلاعاتی طولانی است که مغز برای ارسال دستورالعمل‌ها و گرفتن بازخوردها از