فیزیک

ایزوتوپ

یک دقیقه با علم | هر عنصر شیمیایی ممکن است به صورت دو یا چند ایزوتوپ با تعداد نوترون­های متفاوت،

فیزیک

همجوشی و شکافت هسته‌ای

یک دقیقه با علم | شکافت هسته­‌ای زمانی اتفاق می‌­افتد که یک هسته اتمی سنگین با آزادکردن انرژی به دو

فیزیک

پرتوزایی

یک دقیقه با علم | پرتوزایی (رادیواکتیویته) فرآیند واپاشی خود به خودی یک هسته اتم ناپایدار و تبدیل شدن آن

فیزیک

هسته اتم

یک دقیقه با علم | هسته اتم یک خوشه چگال از پروتون‌­ها و نوترون­‌ها است که در مرکز اتم قرار

فیزیک

نیروی قوی و ضعیف

یک دقیقه با علم | در فیزیک ذرات، نیروی قوی (یا پیوند قوی یا نیروی هسته­‌ای قوی) یک نیروی بنیادی

فیزیک

ذرات مدل استاندارد

یک دقیقه با علم | مدل استاندارد، بنیادی‌­ترین ذرات طبیعت را توصیف می­کند. کوچک‌­ترین سازندگان ماده، دو خانواده را تشکیل