فیزیک

ابر رسانایی

یک دقیقه با علم | یک اَبَررسانا، ماده‌­ای است که جریان الکتریسیته را بدون هیچ مقاومتی عبور می­‌دهد. اگر بار

فیزیک

جریان الکتریکی

یک دقیقه با علم | جریان الکتریکی، جاری شدن بار الکتریکی است که توسط الکترون‌­های در حال حرکت، حمل می­شود.