روان‌شناسی

آنچه آسیب مغزی به ما می‌آموزد

یک دقیقه با علم | اولین شواهد واقعی مبنی بر موضعی بودن کارکرد‌های مغز بر اثر تحقیق روی بیمارانی به

روان‌شناسی

فرآیند‌های حسی

یک دقیقه با علم | ما به کمک اندام حسی‌مان اطلاعات را از دنیای خارج دریافت میکنیم، به ویژه از

روان‌شناسی

مسیر‌های عصبی

یک دقیقه با علم | سلول‌های عصبی ، یا نورون‌ها، بلوک‌های ساختمان دستگاه عصبی هستند. این سلول‌ها اطلاعات را به

روان‌شناسی

مغز و دستگاه عصبی

یک دقیقه با علم | اگرچه در دیدگاه سنتی قلب « جایگاه روح» محسوب میشود، مصریان باستان مغز را خانه

روان‌شناسی

بیماریها

یک دقیقه با علم | پدر طول تاریخ با اختلالات روانی همراه با شک و ترس برخورد شده است. اختلالات

روان‌شناسی

هیپنوتیزم

یک دقیقه با علم | پزشک آلمانی فرانتس مسمر در اواخر سده هجدم برای استفاده از آهن‌ربا در روان درمان

روان‌شناسی

عصب شناسی

یک دقیقه با علم | در میانه صده نوزدهم، علم پزشکی به اختلالات دستگاه عصبی مرکزی توجه نشان داد. عصب‌شناسان

روان‌شناسی

پیشگامان روان‌شناسی

یک دقیقه با علم | منشاء علوم طبیعی( ستاره‌شناسی، فیزیک، شیمی، بیولوژی و زمین‌شناسی) تفکرات فلسفی درباره طبیعت جهان است.

زیست‌شناسی

دستگاه عصبی

یک دقیقه با علم | دستگاه عصبی، بزرگراه اطلاعاتی طولانی است که مغز برای ارسال دستورالعمل‌ها و گرفتن بازخوردها از