فیزیک

تندی، سرعت و شتاب

یک دقیقه با علم | در کاربردهای روزمره ما به راحتی تندی، سرعت و شتاب را به جای یکدیگر به

فیزیک

مکانیک کلاسیک

یک دقیقه با علم | مکانیک گرایشی از فیزیک کلاسیک است که با رفتار اجسام در حرکت یا در معر

اخترشناسی فیزیک

جهان از چه چیزی ساخته شده است؟

هر از چندگاهی یک بار کیهان شناسان به دردسر می افتند، عصبی می شوند و فریاد می کشند، از دست

carona 2
فیزیک

بنیادین‌تر از عدم قطعیت

پرسش این است: آیا اصل‌هایی ژرف‌تر از عدم قطعیت و عدم موضعیت وجود دارد؟ آلبرت اینشتین در سال ۱۹۲۶ نوشت: