زیست‌شناسی

کلروپلاست

یک دقیقه با علم | این اندامک سبز رنگ محل فتوسنتز در یاخته‌های گیاهی است. بخش‌هایی از گیاه که فتوسنتز

زیست‌شناسی

یاخته‌های گیاهی و قارچی

یک دقیقه با علم | یاخته گیاهی نوعی دیگر از یاخته‌های یوکاریوتی است و در خصوصیات زیادی با یاخته‌های جانوری

زیست‌شناسی

فتوسنتز

یک دقیقه با علم | همان‌طور که از این واژه برمی‌آید، فتوسنتز فرآیندی است که در آن مواد جدید به

زیست‌شناسی

تغذیه

یک دقیقه با علم | همه موجودات زنده نیاز به خوردن غذا، یا به طور دقیق‌تر نیاز به منبعی غذایی

زیست‌شناسی

فتوسنتز

یک دقیقه با علم | فتوسنتز، فرآیندی است که طی آن گیاهان و همچنین برخی باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌های یوکاریوتیک از

زیست‌شناسی

گیاهان

یک دقیقه با علم | گیاهان، ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی هستند که از نور خورشید برای تولید انرژی و موادشیمیایی