زیست‌شناسی

پژوهش روی دوقلوها

یک دقیقه با علم | پرقدرت‌ترین روش در مطالعه شالوده ژنتیکی هوش و شخصیت، پژوهش روی دوقلوها است. دوقلوهای همسان

زیست‌شناسی

سرشت در برابر آموزش

یک دقیقه با علم | هر کسی زمانی به بحث قدیمی «سرشت در برابر آموزش» (.nature vs nurture) کشیده شده

روان‌شناسی

شخصیت و موقعیت

یک دقیقه با علم | بسیاری نظریه‌های شخصیت، چه آنها که بر اساس وجود خصلت‌های مختلف است و چه آنها

روان‌شناسی

نظریه استنباط فردی

یک دقیقه با علم | روان‌شناسان بسیاری سعی کردند با بررسی شخصیت از منظر افراد دیگر روشی عینی برای تعریف

روان‌شناسی

شخصیت

یک دقیقه با علم | از دید ما شاید شخصیت، بیشتر از هوش، عصاره آن چیزی باشد که هریک از

روان‌شناسی

آنچه آسیب مغزی به ما می‌آموزد

یک دقیقه با علم | اولین شواهد واقعی مبنی بر موضعی بودن کارکرد‌های مغز بر اثر تحقیق روی بیمارانی به