روان‌شناسی

درمان‌ها و روان‌درمانی‌ها

یک دقیقه با علم | درمان اختلالات ذهنی حول دو محور مختلف تکامل یافت. در میانه سده نوزدهم نگرش ها

روان‌شناسی

روان‌پزشکی یا روان‌شناسی

یک دقیقه با علم | تفاوت روان‌پزشکی با روان‌شناسی درواقع تفاوت شاخه‌ای از علم پزشکی است با شاخه‌ای از علم

روان‌شناسی

جعبه‌های معما

یک دقیقه با علم | روان‌شناس آمریکایی ادوارد ثورن‌دایک یکی از پیشگامان روان‌شناسی تجربی و رفتارگرا بود. او برای مطالعه

روان‌شناسی

مسیر‌های عصبی

یک دقیقه با علم | سلول‌های عصبی ، یا نورون‌ها، بلوک‌های ساختمان دستگاه عصبی هستند. این سلول‌ها اطلاعات را به

روان‌شناسی

مغز و دستگاه عصبی

یک دقیقه با علم | اگرچه در دیدگاه سنتی قلب « جایگاه روح» محسوب میشود، مصریان باستان مغز را خانه

روان‌شناسی

روان‌شناسی زیستی

یک دقیقه با علم | ظهور علم اعصاب امروزی-مطالعه دستگاه عصبی- به عنوان شاخه‌ای از فیزیولوژی تقریبا همزمان بود با

روان‌شناسی

طیفی وسیع

یک دقیقه با علم | طی سده بیستم علم روان‌شناسی تبدیل به رشته‌گسترده‌ای شده که به شاخه‌های مختلفی نظیر روان‌شناسی

روان‌شناسی

سگهای پاولف

یک دقیقه با علم | وقوع یکی از نقاط عطف تاریخ روان‌شناسی صرفا بر حسب اتفاق و حاصل کار یک

روان‌شناسی

سرآغاز روان‌شناسی تجربی

یک دقیقه با علم | یکی از چهره‌های سرشناس در شکل‌گیری روان‌شناسی به عنوان موضوع علمی مستقل فیزیولوژیست آلمانی، ویلهم