روان‌شناسی

انتقاد از روان‌کاوی

یک دقیقه با علم | در سده بیستم طیفی از صورت‌های مختلف روانکاوی ایجاد شده است؛ بسیاری از آنها با

روان‌شناسی

روان‌کاوی و روان‌درمانی

یک دقیقه با علم | فعالیت‌های عصب شناسانی نظیر ژان مارتین شارکو و علاقه آنها به اثر هیپنوتیزم به یافتن

روان‌شناسی

روانشناسی بالینی

یک دقیقه با علم | احتمالا بیشترین موارد کاربرد نظریات روان شناسی در درمان اختلالات روانی است. در نیمه اول

روان‌شناسی

بیماریها

یک دقیقه با علم | پدر طول تاریخ با اختلالات روانی همراه با شک و ترس برخورد شده است. اختلالات

روان‌شناسی

هیپنوتیزم

یک دقیقه با علم | پزشک آلمانی فرانتس مسمر در اواخر سده هجدم برای استفاده از آهن‌ربا در روان درمان