زیست‌شناسی

رده‌بندی زیستی

یک دقیقه با علم | مبنای سیستم رده‌بندی جانوران، گیاهان و میکروب‌ها نخستین بار در اوایل دهه ۱۷۰۰ میلادی توسط