زیست‌شناسی

چرخه قاعدگی

یک دقیقه با علم | هدف چرخه قاعدگی (oestrus cycle) که در مادگان همه پستانداران جفت‌دار دیده می‌شود، آماده کردن

زیست‌شناسی

باروری

یک دقیقه با علم | دوره‌ای که طی آن جنین در بدن مادری زنده‌زا تکوین می‌یابد باروری (gestation) خوانده می‌شود.