روان‌شناسی

ناحیه‌های مغز

یک دقیقه با علم | در مغز«پیام»های الکرترومکانیکی رسیده ازاندام‌های حسی به صورت حواس مختلف تجربه می‌شوند. هر کدام از

روان‌شناسی

بیماریها

یک دقیقه با علم | پدر طول تاریخ با اختلالات روانی همراه با شک و ترس برخورد شده است. اختلالات

روان‌شناسی

هیپنوتیزم

یک دقیقه با علم | پزشک آلمانی فرانتس مسمر در اواخر سده هجدم برای استفاده از آهن‌ربا در روان درمان

روان‌شناسی

عصب شناسی

یک دقیقه با علم | در میانه صده نوزدهم، علم پزشکی به اختلالات دستگاه عصبی مرکزی توجه نشان داد. عصب‌شناسان

روان‌شناسی

ذهن و مغز

یک دقیقه با علم | در بسیاری از فرهنگ‌های جهان این باور وجود دارد که انسان دارای روح( غالبا فناناپذیر)

روان‌شناسی

پیشگامان روان‌شناسی

یک دقیقه با علم | منشاء علوم طبیعی( ستاره‌شناسی، فیزیک، شیمی، بیولوژی و زمین‌شناسی) تفکرات فلسفی درباره طبیعت جهان است.