زیست‌شناسی

ژنوم و خزانه ژنی

یک دقیقه با علم | ژنوم تمامی ماده ژنتیکی است که در بدن موجود زنده وجود دارد. از زمان آغاز