زیست‌شناسی

ممتیک

یک دقیقه با علم | فرضیه‌ای وجود دارد که می‌گوید ژن‌ها تنها اهداف انتخاب طبیعی نیستند. بر اساس این فرضیه،

روان‌شناسی

اسکیزوفرنی

یک دقیقه با علم | جنوں زودرس کرپلین – که امروزه آن را به نام اسکیزوفرنی می‌شناسیم. کماکان یکی از

روان‌شناسی

حافظه و یادآوری

یک دقیقه با علم | در دهه ۱۸۸۰ هرمان ابینگ‌هاوس آزمودن روش‌های به خاطر سپردن و عوامل مؤثر در کیفیت

روان‌شناسی

حافظه

یک دقیقه با علم | یکی از پیشگامان مطالعه علمی حافظه روان‌شناس آلمانی هرمان ابینگ هاوس بود که در اواخر

روان‌شناسی

رویکردی عینی

یک دقیقه با علم | یکی از موانع رسمی در رسمیت یافتن روان‌شناسی به عنوان شاخه‌ای علمی طبیعت انتزاعی علم

روان‌شناسی

انگیزه: نیاز‌ها و سایق‌ها

یک دقیقه با علم | در کنار نیازهای فیزیولوژیکی برای بقا ، مثل هوا برای نفس کشیدن ، آب و

روان‌شناسی

در خواب چه رخ میدهد

یک دقیقه با علم | هنگام خواب بدن نسبتا غیر فعال است و ما آگاهی محدودی نسبت به دنیای خارج

روان‌شناسی

در مغز هشیار چه رخ می‌دهد؟

یک دقیقه با علم | اختراع ابزارهای غیر تهاجمی برای بررسی فعالیت مغز ، مثل نوار مغزی(EEG) و ام‌آر‌آی (Magnetic