زیست‌شناسی

گیاهان

یک دقیقه با علم | گیاهان، ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی هستند که از نور خورشید برای تولید انرژی و موادشیمیایی