روان‌شناسی

مسئولیت پذیری

یک دقیقه با علم | برای بسیاری از روان‌شناسان رشد به معنای گذار از تولد به کودکی و نوجوانی و

روان‌شناسی

تشویق

یک دقیقه با علم | در دهه ۱۹۳۰ جان بی واتسن نشان داد که مشتریان را می توان با تمسک

روان‌شناسی

نظریه میدانی

یک دقیقه با علم | الوین می‌خواست مبنایی کاملا علمی برای نظریه‌های خود ارائه کند و معتقد بود عوامل مؤثر

روان‌شناسی

رفتارشناسی و تربیت فرزند

یک دقیقه با علم | مدتی پس از آزمایش آلبرت کوچولو واتسن ناچار شد از سمت خود در دانشگاه کناره‌گیری

روان‌شناسی

آزمایش آلبرت کوچولو

یک دقیقه با علم | یکی از آزمایش‌های معروف واتسن در ۱۹۲۰ روی کودکی نه ماهه به نام «آلبرت بی»

روان‌شناسی

بیانیه رفتارگرایی

یک دقیقه با علم | در سال ۱۹۱۳ جان بی واتسن رئیس گروه روان‌شناسی در دانشگاه جانز هاپکینز سخنرانی‌ای ایراد