فیزیک

ساختار اتمی

یک دقیقه با علم | اتم، مجموعه‌­ای است از یک هسته سنگین کوچک شامل پروتون‌­های باردار مثبت و نوترون­‌های بدون

فیزیک

پادماده

یک دقیقه با علم | در کوتاه‌­ترین تعریف، پادماده نابودکننده ماده است. هر ذره از مدل استاندارد ماده یک قرینه

فیزیک

ابر رسانایی

یک دقیقه با علم | یک اَبَررسانا، ماده‌­ای است که جریان الکتریسیته را بدون هیچ مقاومتی عبور می­‌دهد. اگر بار

فیزیک

بار الکتریکی

یک دقیقه با علم | بار الکتریکی، ویژگی ذراتی است که از الکترون نشأت می­‌گیرد. این ویژگی سبب می‌­شود که

فیزیک

جریان الکتریکی

یک دقیقه با علم | جریان الکتریکی، جاری شدن بار الکتریکی است که توسط الکترون‌­های در حال حرکت، حمل می­شود.