روان‌شناسی

روان‌شناسی جزایی

یک دقیقه با علم | روان‌شناسان قضایی (forensic psychologists) در ادبیات داستانی عامه پسند اغلب شرح حال نویسانی هستند که

روان‌شناسی

روان‌پزشکی یا روان‌شناسی

یک دقیقه با علم | تفاوت روان‌پزشکی با روان‌شناسی درواقع تفاوت شاخه‌ای از علم پزشکی است با شاخه‌ای از علم

روان‌شناسی

تشخیص تفاوت

یک دقیقه با علم | در دهه ۱۹۶۰ برخی روان‌شناسان و روان‌پزشکان اعلام کردند که کلا با مفهوم بیماری روانی

روان‌شناسی

مردم خل و چل؟

یک دقیقه با علم | روان‌شناسان بسیاری اعتبار طبقه‌بندی‌های استاندارد اختلالات ذهنی را زیر سؤال برده اند. الیوت ارونسون گفته

روان‌شناسی

لیستی از اختلالات ذهنی

یک دقیقه با علم | در اینجا لیستی از اختلالات ذهنی طبقه بندی شده را مشاهده می کنید اختلالات رشدی۔

روان‌شناسی

دسته بندی اختلالات ذهنی

یک دقیقه با علم | تا سده نوزدهم هیچ تلاشی در زمینه شناسایی و طبقه‌بندی علمی اختلالات ذهنی صورت نگرفته

روان‌شناسی

اختلالات ذهنی

یک دقیقه با علم | ریشه علم روان‌شناسی در سده بیستم نگرشی بود که در سده نوزدهم نابهنجاری‌های ذهنی را