فیزیک

ماده چگالیده بوز-اینشتین

یک دقیقه با علم | چگالیده بوز-اینشتین، حالت خاصی از ماده است که در اثر کاهش دما تا نزدیکی صفر

فیزیک

درهم‌تنیدگی کوانتومی

یک دقیقه با علم |درهم‌­تنیدگی کوانتومی، موضوع عجیبی است که بر مبنای آن می‌­توان دو ذره را به گونه‌­ای تنظیم

فیزیک

فوتون

یک دقیقه با علم | فوتون، بسته‌ها یا کوانتوم‌های تابش الکترومغناطیسی است و واحد بنیادی نور است. در فضای خلأ،

فیزیک

حرکت براونی

یک دقیقه با علم | حرکت براونی، حرکت تصادفی و نامنظم ذرات نسبتاً بزرگ معلق در یک مایع یا گاز،

فیزیک

نظریه نسبیت عام

یک دقیقه با علم | نسبیت عام، نظریه‌ای است که آلبرت اینشتین در سال ۱۹۱۵ میلادی درباره گرانش است ارائه

فیزیک

نظریه نسبیت خاص

یک دقیقه با علم | نسبیت خاص نظریه‌­ای است درباره حرکت که در سال ۱۹۰۵ میلادی توسط آلبرت اینشتین بر