فیزیک

تابش الکترومغناطیس

یک دقیقه با علم | تابش الکترومغناطیس شکلی از انرژی است که می­‌تواند از فضای خلأ عبور کند. برخی از

فیزیک

القا و ظرفیت

یک دقیقه با علم | القا زمانی اتفاق می‌­افتد که یک ماده رسانا از درون یک میدان مغناطیسی عبور کند.

فیزیک

مغناطیس

یک دقیقه با علم | خاصیت مغناطیسی یک ویژگی ماده است که سبب می­‌شود در میدان مغناطیسی به آن نیرو

فیزیک

بار الکتریکی

یک دقیقه با علم | بار الکتریکی، ویژگی ذراتی است که از الکترون نشأت می­‌گیرد. این ویژگی سبب می‌­شود که

فیزیک

اثر داپلر

یک دقیقه با علم | اثر داپلر، علت تغییر فرکانس امواج را با توجه به نحوه حرکت نسبی منبع موج

فیزیک

امواج صوتی

یک دقیقه با علم | امواج صوتی، نوسانات فشاری مولکول‌ها هستند که در گاز، مایع یا جامد منتشر می‌­شوند؛ صوت

فیزیک

انواع موج

یک دقیقه با علم | موج، یک اغتشاش است که در فضای خالی یا در محیطی مانند هوا یا آب

فیزیک

دینامیک سیالات

یک دقیقه با علم | دینامیک سیالات، علم بررسی حرکت سیالات (مایع یا گاز) است که دانستن آن برای بسیاری

فیزیک

اصل ارشمیدس

یک دقیقه با علم | بر اساس اصل ارشمیدس مقدار نیروی شناوری وارد به یک جسم غوطه‌­ور در یک سیال

فیزیک

نیروی کشش سطحی

یک دقیقه با علم | نیروی کشش سطحی نتیجه کشش داخلی مولکول­‌های روی سطح یک مایع است که آن‌­ها را