فیزیک

گربه شرودینگر

یک دقیقه با علم | آزمایش «گربه شرودینگر» یک آزمایش خیالی است که توسط فیزیکدان اتریشی، آروین شرودینگر در سال

فیزیک

اصل عدم قطعیت

یک دقیقه با علم | اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مه‌­آلود بودن دنیای کوانتوم را نشان می‌­دهد. بر اساس این اصل

فیزیک

دوگانگی موج و ذره

یک دقیقه با علم | نظریه دوگانگی موج و ذره توصیف می‌­کند که چگونه ماده و انرژی در مقیاس‌­های بسیار

فیزیک

مکانیک کوانتوم

یک دقیقه با علم | مکانیک کوانتوم شاخه‌­ای از فیزیک است که رفتار عجیب ماده و انرژی را در کوچک‌­ترین

فیزیک

برهم‌نهی

یک دقیقه با علم | برهم‌­نهی زمانی به وقوع می‌­پیوندد که امواج روی­ هم می‌­افتند. اگر دو سنگ را در

فیزیک

قطبش

یک دقیقه با علم | قطبش یکی از خاصیت‌­های امواج عرضی است و زمانی بروز می‌­کند که صفحه نوسانات امواج

فیزیک

پراش

یک دقیقه با علم | پدیده پراش، رفتار امواج را در اثر مواجهه و عبور از یک مانع توصیف می‌­کند.

فیزیک

بازتاب و شکست

یک دقیقه با علم | در اغلب اوقات، می‌­توان به سادگی، رفتار موج نور را مشابه یک موج عرضی در

فیزیک

لیزر

یک دقیقه با علم | نور لیزر یک نور عادی نیست، بلکه بسیار منظم‌­تر از آن است، مانند تفاوت یک

فیزیک

فوتون

یک دقیقه با علم | فوتون، بسته‌ها یا کوانتوم‌های تابش الکترومغناطیسی است و واحد بنیادی نور است. در فضای خلأ،