فیزیک

ساختار اتمی

یک دقیقه با علم | اتم، مجموعه‌­ای است از یک هسته سنگین کوچک شامل پروتون‌­های باردار مثبت و نوترون­‌های بدون

فیزیک

نظریه‌های وحدت بزرگ

یک دقیقه با علم | نظریه‌­های وحدت بزرگ تلاش می‌­کنند تا با استفاده از روابط ریاضی، همه نیروهای طبیعت را

فیزیک

پادماده

یک دقیقه با علم | در کوتاه‌­ترین تعریف، پادماده نابودکننده ماده است. هر ذره از مدل استاندارد ماده یک قرینه

فیزیک

نیروی قوی و ضعیف

یک دقیقه با علم | در فیزیک ذرات، نیروی قوی (یا پیوند قوی یا نیروی هسته­‌ای قوی) یک نیروی بنیادی

فیزیک

ذرات مدل استاندارد

یک دقیقه با علم | مدل استاندارد، بنیادی‌­ترین ذرات طبیعت را توصیف می­کند. کوچک‌­ترین سازندگان ماده، دو خانواده را تشکیل

فیزیک

ابر رسانایی

یک دقیقه با علم | یک اَبَررسانا، ماده‌­ای است که جریان الکتریسیته را بدون هیچ مقاومتی عبور می­‌دهد. اگر بار

فیزیک

ماده چگالیده بوز-اینشتین

یک دقیقه با علم | چگالیده بوز-اینشتین، حالت خاصی از ماده است که در اثر کاهش دما تا نزدیکی صفر

فیزیک

ابرسیال

یک دقیقه با علم | اَبَرسیال‌­ها سیالاتی هستند که هیچ لزجت یا چسبندگی ندارند و بنابراین بدون اصطکاک حرکت می­‌کنند.

فیزیک

اثر کاسیمیر

یک دقیقه با علم | در مکانیک کوانتوم، اثر کاسیمیر، توصیف‌کننده نیروی جاذبه بسیار ناچیز بین دو صفحه موازی بدون

فیزیک

درهم‌تنیدگی کوانتومی

یک دقیقه با علم |درهم‌­تنیدگی کوانتومی، موضوع عجیبی است که بر مبنای آن می‌­توان دو ذره را به گونه‌­ای تنظیم