فیزیک

هندسه مولکولی

یک دقیقه با علم | هندسه مولکولی، شکل کلی یک مولکول را بر حسب ترتیب قرارگیری اتم­‌ها در مولکول توصیف

فیزیک

برقکافت

یک دقیقه با علم | برقکافت (الکترولیز) فرآیند انجام واکنش شیمیایی با استفاده از جریان برق است. وقتی الکترودهای مثبت

فیزیک

اسید و باز

یک دقیقه با علم | در ساده­‌ترین تعریف، اسیدها محلول‌­هایی هستند که دارای یون هیدروژن مثبت اضافه بوده، اما بازها

فیزیک

مخلوط و ترکیب

یک دقیقه با علم | اتم­‌های عناصر مختلف می­‌توانند در یک فرآیند شیمیایی به یکدیگر متصل شده و یک ترکیب

فیزیک

آلوتروپ

یک دقیقه با علم | گاهی اتم‌­های یک عنصر با ساختارهای متفاوتی با یکدیگر پیوند می‌­خورند که به آن­‌ها آلوتروپ

فیزیک

ایزوتوپ

یک دقیقه با علم | هر عنصر شیمیایی ممکن است به صورت دو یا چند ایزوتوپ با تعداد نوترون­های متفاوت،

فیزیک

عناصر شیمیایی

یک دقیقه با علم | عناصر شیمیایی ساده‌­ترین مواد طبیعت هستند که تعداد پروتون‌­های (عدد اتمی) معینی در هسته اتم­‌های

فیزیک

همجوشی و شکافت هسته‌ای

یک دقیقه با علم | شکافت هسته­‌ای زمانی اتفاق می‌­افتد که یک هسته اتمی سنگین با آزادکردن انرژی به دو

فیزیک

پرتوزایی

یک دقیقه با علم | پرتوزایی (رادیواکتیویته) فرآیند واپاشی خود به خودی یک هسته اتم ناپایدار و تبدیل شدن آن

فیزیک

هسته اتم

یک دقیقه با علم | هسته اتم یک خوشه چگال از پروتون‌­ها و نوترون­‌ها است که در مرکز اتم قرار