فیزیک

تندی، سرعت و شتاب

یک دقیقه با علم | در کاربردهای روزمره ما به راحتی تندی، سرعت و شتاب را به جای یکدیگر به

فیزیک

مکانیک کلاسیک

یک دقیقه با علم | مکانیک گرایشی از فیزیک کلاسیک است که با رفتار اجسام در حرکت یا در معر

فیزیک

متامواد

یک دقیقه با علم | متامواد، موادی هستند که با روش‌های مهندسی، خواص غیرطبیعی در آن‌ها ایجاد می‌شود. به‌طور مثال،

فیزیک

نانومواد

یک دقیقه با علم | نانومواد، موادی هستند که حداقل یک بعد کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر (صد میلیاردم متر)، حدودا

فیزیک

نیمه‌رساناها

یک دقیقه با علم | نیمه‌رسانا ماده‌ای است که رسانش الکتریکی آن از یک ماده نارسانا مانند سرامیک، بیشتر و

فیزیک

فلزات

یک دقیقه با علم | در شیمی، فلز عنصر یا آلیاژی است که رسانش گرمایی و الکتریکی بالایی دارد. توانایی

فیزیک

ساختار کریستالی

یک دقیقه با علم | یک کریستال یا جامد کریستالی ماده‌­ای است که اتم‌­ها یا مولکول­‌هایش در یک الگوی صلب

فیزیک

مهندسی مولکولی

یک دقیقه با علم | مهندسی مولکولی یا نانوتکنولوژی، دستکاری ماده در اندازه‌­های بسیار کوچک در حد یک میلیاردم متر

فیزیک

قطبیت شیمیایی

یک دقیقه با علم | مولکول­‌های قطبی مولکول‌­هایی هستند که بار الکتریکی اطراف آن­‌ها به­‌طور نامتوازن توزیع شده و در

فیزیک

فرمول‌های ساختاری

یک دقیقه با علم | فرمول‌­های ساختاری یک مولکول، نشان­دهنده نحوه پیوندهای اتمی درون آن مولکول است. به عنوان مثال،