شیمی

کربوهیدرات‌ها

یک دقیقه با علم | کربوهیدرات‌ها ترکیبات آلی هستند که از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده‌اند. در علم

شیمی

پروتئین‌ها

یک دقیقه با علم | پروتئین‌ها مولکول‌های بزرگ و پیچیده‌ای هستند که نقش‌های حیاتی زیادی در سلول ایفا می‌کنند. پروتئین‌ها

شیمی

کامپوزیت‌ها

یک دقیقه با علم | ماده کامپوزیت ماده‌ای است که از ترکیب دو یا چند ماده دیگر، بدون مخلوط کردن

شیمی

پلیمرها

یک دقیقه با علم | پلیمر ماده‌ای است با مولکول‌های بزرگ که از ترکیب هزاران واحد تکرار‌شونده ساخته شده است.

شیمی

واکنش‌های شیمیایی

یک دقیقه با علم | در شیمی، یک واکنش هنگامی اتفاق می‌­افتد که دو یا چند اتم یا مولکول با

شیمی

پیوندهای شیمیایی

یک دقیقه با علم | پیوندهای شیمیایی با متصل کردن عنصرها به یکدیگر ترکیب‌­های شیمیایی را شکل می‌­دهند. یک پیوند