زیست‌شناسی

DNA مصنوعی: XNA

یک دقیقه با علم | همه ما تقریباً از دوران کودکی با کلمه DNA آشنا شده و آن‌را بارها و

زیست‌شناسی

زیست‌شناسی مصنوعی

یک دقیقه با علم | همه ما ذهنیتی از دانش زیست‌شناسی داریم و کم و بیش با آن آشنایی داریم.

زیست‌شناسی

نوزادان مد روز

یک دقیقه با علم | واژه نوزاد مد روز (Designer babies)، احساساتی عمیق و تداعی‌هایی از نوع مقایسه میان نوزادان

زیست‌شناسی

درمان مبتنی بر یاخته بنیادین

یک دقیقه با علم | یکی از مزایای مژده داده شده آینده فن‌آوری ژنتیک، درمان با کمک یکی از یاخته‌های

زیست‌شناسی

ژن درمانی

یک دقیقه با علم | تصور کن که بتوان ژن‌های مشکل‌ساز را از بدن حذف کرد یا ژن‌های جدیدی برای

زیست‌شناسی

وساطت ژنتیکی

یک دقیقه با علم | حس بویایی زنان کلا از مردان بهتر است. یکی از دلایل تکاملی حس بویایی اصلح،

زیست‌شناسی

آزمایش ژن

یک دقیقه با علم | شماری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها وراثتی‌اند. این بیماری‌ها شامل حساسیت به لاکتوز، پورفیری و برخی

زیست‌شناسی

الکتروفورز

یک دقیقه با علم | برای جداسازی DNA و سایر مولکول‌های بیوشیمیایی چون پروتئین، از فرآیندی به نام الکتروفورز (ELECTROPHORESIS)

زیست‌شناسی

واکنش زنجیرهای پلیمراز

یک دقیقه با علم | پلی‌مراز آنزیمی است که در هسته یاخته برای خواندن و همانندسازی DNA به کار می‌اید.

زیست‌شناسی

انگشت‌نگاری ژنتیکی

یک دقیقه با علم | اثرانگشت روشی مناسب برای شناسایی یک فرد است؛ زیرا عملا خاص هر فرد بوده و