کیهان و فیزیک

هفته جهانی فضا ۱۳۹۷

یک دقیقه با علم | به مناسبت هفته جهانی فضا ۱۳۹۷، ذوالفقار دانشی و امیر جعفری پوسترهایی را طراحی کرده‌اند

پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

نسبیت در بوته آزمایش

وقتی آلبرت آینشتاین نظریه نسبیت عامش را رونمایی کرد نه برایش هورا کشیدند و نه تشویق و تحسینش کردند. تقریبا

پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

فراسوی آینشتاین

چرا پژوهشگران اینقدر علاقه دارند درستی یا نادرستی نظریه‌های آینشتاین را ثابت کنند؟ ماجرا به این سادگی نیست که چون

پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

صد سال پابرجا

فیزیک‌دانان پس از یک قرن آزمودن نسبیت عام همچنان می‌کوشند به چیزی دست یابند که حتا نابغه‌ای که این نظریه

پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

به مبارزه طلبیدن گرانش

فیزیک‌دانان می‌خواهند نسبیت عام آینشتاین را در کرانی‌ترین شرایط کیهانی بیازمایند نظریه نسبیت آلبرت آینشتاین گرانش را از نو ساخت

پرونده ذرات بنیادی ژرفا کیهان و فیزیک

ابرتقارن و بحران در فیزیک

فیزیک‌دانان چند دهه روی نظریه زیبایی کار کرده‌اند که نوید رسیدن به درک عمیق‌تری از جهان کوانتومی را داده است.

أخبار علوم سیاره‌ای کیهان و فیزیک

معمای منشا ماه حل شد

شرح عکس: پژوهش جدیدی نشان می‌دهد برخورد میان دو سیاره با ترکیب مشابه منجر به شکل‌گیری ماه شده است. مساله

أخبار ذرات بنیادی کیهان و فیزیک

کشف پادماده چموش در دل ابرهای تندری

هواپیمای جت مجهز به آشکارساز ذره علائمی را ثبت کرد که با هیچ‌یک از منابع شناخته‌شده برای ذرات پادماده همخوانی

آرشیو پرونده تاریخ علم ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

۲۰ نکته درباره آلبرت

کودکی آینشتاین در یادگیری کند بود؟ آینشتاین در یادگیری این که چگونه حرف بزند کند بود. والدینش حتا با یک