پرونده ریاضی و کامپیوتر ژرفا علوم‌شناختی کامپیوتر مغز و ذهن نظر نگاه دانشمند

خطر جای دیگری است

نظرتان درباره ماشین‌هایی که فکر می‌کنند چیست؟ دانیل دنت (D.Dennett)، استاد فلسفه دانشگاه تافتس دانیل دنت ایده تکینگی (singularity)- آن

پرونده ریاضی و کامپیوتر ژرفا علوم‌شناختی کامپیوتر مغز و ذهن نگاه دانشمند

نظرتان درباره ماشین‌هایی که فکر می‌کنند چیست؟

چی، من، نگرانی؟ لارنس کراوس (L.Krauss)، فیزیک‌دان و کیهان‌شناس دانشگاه ایالتی آریزونا کراوس می‌گوید این اواخر قلم‌فرسایی‌های مبسوطی درباره نگرانی