أخبار چشم‌انداز خبر خارجی خبرها زمین و اقلیم محیط زیست

یکی از هر شش تا

گرمایش جهانی از تنوع زیستی زمین تلفات می‌گیرد شرح عکس: خرگوش‌موش آمریکایی در مناطق کوهستانی صخره‌ای و تپه‌ماهورهای پوشیده از

أخبار خبر خارجی خبرها زمین و اقلیم محیط زیست

زنبورها به نیکوتین معتاد شده‌اند

زنبورها محلول‌های قندی آغشته به آفت‌کش‌ها را ترجیح می‌دهند و این مواد نیکوتین‌مانند جمعیت آنها را به شدت کاهش داده

آرشیو زمین و اقلیم ژرفا شماره ۷ گزارش محیط زیست

فرش قرمز زیر پای ریزگردها

۸۲ سد ساخته شده در حوضه آبریز دجله و فرات، کرخه و کارون، نفس بین‌النهرین را گرفته است مژگان جمشیدی

محیط زیست

کوسه‌ها زیر آرواره‌های انسان 

اگر بتوانیم به اقدامات کوسه‌دوستانه خود ادامه دهیم شاید بتوانیم روند رو به انقراض این شکارچیان بدنام را وارونه کنیم