اندیشکده ما و تکنولوژی

شیرین‌کاری میلیون دلاری

چطور با یک شوخی اینترنتی ثروتمند شویم: ابله باش و ابله بمان. دیوید پوگ کیکستارتر (Kickstarter) قرار نبود محفلی برای

روان‌شناسی ما و تکنولوژی مغز و ذهن

مراقب باشید چه چیزی را «لایک» می‌کنید

کامپیوترتان شما را خوب می‌شناسد، خیلی بهتر از دوستان و نزدیکان و حتا پدرومادرتان جان بوهانن کیوان فیض‌اللهی آیا آدمی