أخبار علوم سیاره‌ای کیهان و فیزیک

معمای منشا ماه حل شد

شرح عکس: پژوهش جدیدی نشان می‌دهد برخورد میان دو سیاره با ترکیب مشابه منجر به شکل‌گیری ماه شده است. مساله