أخبار تکامل چشم‌انداز خبر خارجی خبرها علوم زیستی

هلندی‌ها از همه بلندترند و بلندتر هم خواهند شد

به نظر می‌رسد که بلندتر بودن قد هلندی‌ها نتیجه انتخاب طبیعی است بلندی قد گرت استالپ (G.Stulp) دو متر و