اندیشکده تاریخ علم عصر طلایی

ابن هیثم، گالیله و خدای ریاضی‌دان

استدلال الهیاتی قهرمان جدایی علم و دین برای دفاع از علم در برابر فلاسفه امیرمحمد گمینی از همان عصر طلایی