آرشیو زمین و اقلیم ژرفا شماره ۷ گزارش محیط زیست

فرش قرمز زیر پای ریزگردها

۸۲ سد ساخته شده در حوضه آبریز دجله و فرات، کرخه و کارون، نفس بین‌النهرین را گرفته است مژگان جمشیدی