أخبار پزشکی و سلامت چشم‌انداز خبر خارجی خبرها سلامت

در چنگال سرنوشت

نیمی از انگلیسی‌هایی که پس از ۱۹۶۰ به دنیا آمده‌اند دچار سرطان خواهند شد به گفته بنیاد پژوهش‌های سرطان در