أخبار چشم‌انداز خبر خارجی خبرها زمین و اقلیم محیط زیست

یکی از هر شش تا

گرمایش جهانی از تنوع زیستی زمین تلفات می‌گیرد شرح عکس: خرگوش‌موش آمریکایی در مناطق کوهستانی صخره‌ای و تپه‌ماهورهای پوشیده از

أخبار خبر خارجی خبرها زمین و اقلیم محیط زیست

زنبورها به نیکوتین معتاد شده‌اند

زنبورها محلول‌های قندی آغشته به آفت‌کش‌ها را ترجیح می‌دهند و این مواد نیکوتین‌مانند جمعیت آنها را به شدت کاهش داده

آرشیو زمین و اقلیم ژرفا شماره ۷ گزارش محیط زیست

فرش قرمز زیر پای ریزگردها

۸۲ سد ساخته شده در حوضه آبریز دجله و فرات، کرخه و کارون، نفس بین‌النهرین را گرفته است مژگان جمشیدی