أخبار تاریخ علم چشم‌انداز خبر خارجی خبرها ریاضی ریاضی و کامپیوتر

طغیان

داستان شگفت‌انگیز زندگی یک ریاضی‌دان غیرعادی شرح عکس: الکساندر گروتندیک چند ماه پیش از مرگش در نوامبر ۲۰۱۴ ظاهرا در

أخبار تاریخ علم چشم‌انداز خبر خارجی خبرها ریاضی ریاضی و کامپیوتر

فراسوی معادله‌ها

شرح عکس: الکساندر گروتندیک پای تخته‌سیاه کلاس درس در موسسه ریاضی IHES پاریس در دهه ۱۹۶۰. ادوارد فرنکل الکساندر گروتندیک

أخبار ریاضی ریاضی و کامپیوتر

درخشش ابدی یک ذهن زیبا

جایزه ابل ۲۰۱۵ به جان نش اعطا شد، ریاضی‌دانی که هالیوود مشهورش کرد هرچند بسیاری جایزه ابل را «نوبل ریاضی»