به من بگو چرا؟

چرا بعضی از پرندگان نمی توانند پرواز کنند؟

یک دقیقه با علم | تا به حال این سوال برای‌تان مطرح شده است که چرا بعضی از پرندگان نمی