اخترشناسی فیزیک

اندازه خورشید کوچک‌تر است

بر پایه‌ی بررسی‌های تازه‌ای ادعا شده که اندازه خورشید کوچک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. اگر این گونه

اخترشناسی فیزیک

جهان از چه چیزی ساخته شده است؟

هر از چندگاهی یک بار کیهان شناسان به دردسر می افتند، عصبی می شوند و فریاد می کشند، از دست