یک دقیقه با علم | رشد لجام‌گسیخته بافت را که عموما به توموری بدل می‌شود، سرطان می‌خوانند. تومور می‌تواند اثراتی گسترده در بدن داشته باشد، عملکرد عادی بدن را مختل کند و نهایتا اندام حیاتی را از کار اندازد یا سیستم ایمنی را از هم بگسلد. سرطان نه یک بیماری، بلکه مجموعه‌ای از بیماری‌های مختلف – حدود ۲۰۰ بیماری است. علل این سرطان‌ها نیز همان قدر متکثرند، مانند تماس با مواد سرطان‌زا، اشعه یونیزه‌کننده، برخی عوامل عفونی و ژنتیکی. در بسیاری از موارد انباشت این علل است که به سرطان منجر می‌شود ولی جملگی با تغییر در ژن‌هایی که انکوژن (oncogene) نامیده می‌شوند، می آغازند. این ژن‌ها در تقسیم سریع یاخته دخیل هستند و پس از مرحله جنینی خاموش می‌شوند، اما اگر آنها دوباره روشن شوند، مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته‌ای که حجم بافت‌ها را کنترل می‌کند، برهم ریخته و درنتیجه به ظهور تومور منجر می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *