یک دقیقه با علم | پروژه ژنوم انسان، که «بزرگ‌ترین کشف تاریخ بشر» و «پویشی درونی» به جای پویشی بیرون سیارات و کیهان» خوانده شده است، ۲۰ سال به درازا کشید. در ۲۰۰۳، این پروژه توانست تمامی DNA انسان را با توالی‌یابی رشته با معنای ژنوم هاپلوید بخواند (ژنوم‌ها پلوید ۲۳ کروموزم است). منبع پروژه ژنوم انسان مردی ناشناس از اهالی بوفالو در نیویورک و شماری نمونه از اهداکنندگانی دیگر بود. نتیجه این خوانش ۲۵ خط نوکلئوتیدی است: ۲۲ کروموزم غیرجنسی، کروموزم X و Y و DNA میتوکندریایی. مجموع این خطوط سه میلیارد حرف است ولی این حرف‌ها به چه معنایند؟ داده‌های این پروژه مختص اهداکنندگان بوده و قابل بسط به همه انسانها نیستند. با وجود این، این داده‌ها مرجعی هستند برای شناخت DNA رمزگذار و DNA بی نمود؛ از این منظر، کاوش حقیقی ژنوم انسان تازه آغاز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *