یک دقیقه با علم | خویشاوندی (relatedness) یا ضریب خویشاوندی، معیاری کمی است برای بیان خویشاوندی جانداران بر اساس شمار ژن‌های مشترک بین آنها. جاندارانی که تولید‌مثل غیر جنسی می کنند، زادگانی دارند که .۱۰درصد ژن هایشان با والد مشترک است (ضریب خویشاوندی = ۱). در تولید مثل جنسی، هر والد نیمی از ژن های خود را به نسل بعد منتقل می کند، گرچه لزوما تمامی این ژنها بر فنوتیپ اثر نمی گذارند، ولی در ژنوم زاده موجود بوده و به ضریب خویشاوندی ۰

۵ میان والد و زاده منجر می شوند. این قضیه در مورد برادران و خواهران هم صدق می‌کند: ۵۰ ٪ احتمال به ارث رسیدن یک ژن به دو زاده از والدین وجود دارد. برادران و خواهران ناتنی و پدربزرگ و مادربزرگ ضریب خویشاوندی برابر با ۰

۲۵ دارند درحالی که برادرزادگان و خواهرزادگان ضریبی برابر با ۱۲۵/. دارند. میان شما و زادگان برادرزاده یا خواهرزاده شما این ضریب خدود سه درصد است، ضریبی که در خزانه ژنی انسان فرقی با ضریب خویشاوندی شما و فردی ناشناس ندارد. ضریب خویشاوندی به فهم رفتار فداکارانه . جانوران کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *