یک دقیقه با علم | روان‌شناسان بسیاری سعی کردند با بررسی شخصیت از منظر افراد دیگر روشی عینی برای تعریف و ارزیابی شخصیت پیدا کنند. از سوی دیگر جورج ای کلی معتقد بود که ما شخصیت خود را از درون و به صورت ذهنی می‌بینیم و این موضوع به دیدگاه ما درباره جهان شکل می‌دهد. شخصیت، طبق نظریه استنباط فردی وی نه موروثی است و نه تحت تأثیر محیط شکل می گیرد، بلکه نتیجه فرآیندهای شناختی است. ما جهان را تجربه می کنیم و در آن به کاوش می پردازیم و هرکدام‌مان تفسیری شخصی از کشفیات خود داریم. تفسیرهای ما ادراک و رفتار ما را شکل می‌دهد و به این ترتیب ما دنیای اطراف خود را از خلال لنز دوربین‌هایی که خودمان ساخته‌ایم می‌بینیم. هرچه دنیا بیشتر با انتظارات ما هم خوان باشد، بیشتر باورها و نگرش های ما را تأیید می کند و بر رفتاری که از دید دیگران شخصیت ما محسوب می شود، تأثیر می‌گذارد. بنابراین نظریه استنباط فردی نظامی مبسوط از روان شناسی است که می توان از آن برای شناسایی مفاهیمی که هر فرد برای تفسیر دنیا و آدم های دیگر به کار می‌برد، استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *